Boekhouding:

Een boekhouding is voor elke vennootschap of eenmanszaak een wettelijke verplichting. Maar een boekhouding is meer dan een verplichting, het is vooral een beleidsinstrument.

Met een advies op uw maat, zorgen wij als AFS-Care dat uw boekhouding voor U een instrument wordt in de ontwikkeling van uw onderneming.
Dmv een transparant gevoerde boekhouding en open communicatie kunnen wij u ondersteunen, zodat u zich kan concentreren op uw business.

Wij zorgen voor:

 • Input van alle nodige documenten (aankoop- en verkoopfacturen, rekeninguittreksels …)
 • Supervisie van boekhouding (input van gegevens door de klant)
 • Opmaak van tussentijdse balansen (maand- en kwartaalrapportering op basis van omzet en kosten)
 • Opmaak van jaarrekening ter neerlegging bij Nationale Bank van België
 • Opmaak van winstberekening (eenmanszaak)
 • Opmaak van wettelijke verslagen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur,…)
 • Loonadministratie Bedrijfsleider

 

Fiscaliteit:

AFS-Care bv bvba adviseert u niet alleen maar helpt u ook met het indienen van uw fiscale aangiftes en kan u ook vertegenwoordigen in besprekingen met de diverse fiscale administraties.

Fiscale aangiften opmaken:

 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Btw / Intrastat
 • Aangiften niet-inwoners

Fiscaal advies:

 • Berekening van de te betalen/terug te krijgen belastingsommen
 • Berekening van optimale voorafbetalingen
 • Werkelijke beroepskosten, aftrekbare voordelen, leningen, …
 • Fiscale optimalisaties in de relatie bedrijfsleider/vennootschap
 • Nazicht van de ontvangen aanslagbiljetten
 • Opmaak van bezwaarschriften
 • Begeleiding, vertegenwoordiging en tussenkomst bij belastingcontroles

Op zoek naar een boekhouder voor uw onderneming?