Wat is van belang bij de opstart van een vrij beroep?

Er bestaat geen universeel geldende definitie van “het vrije beroep”.
Evenmin is een exhaustieve lijst voorhanden van betrokken beroepen.

AFS-Care richt zich tot alle zelfstandige beoefenaars van een dienstverlenend intellectueel beroep, beantwoordend aan volgende kwalitatieve kenmerken:

  • de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie;
  • dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming;
  • de beoefenaar draagt persoonlijk verantwoordelijkheid;
  • de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze: de beoefenaar handelt daarbij zowel in het belang van zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang;
  • de beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd is, hetzij bij wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorgansiatie. Dit beroepsstatuut beoogt het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt.

Wij sommen hier voor jullie even op wat van belang is bij de opstart van een vrij beroep.

Moet ik als vrij beroeper een ondernemingsnummer hebben of niet?

Vanaf 1 juli 2009 heeft elke vrije beroeper in het zelfstandigenstatuut zijn eigen ondernemingsnummer, net als elke andere niet-commerciële ondernemer, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Belangrijk: de eerste inschrijving en het bijhorende officiële uittreksel in de KBO zijn voor startende vrije beroepers helemaal gratis. Vervolgens zal de bevoegde Orde of Beroepsinstituut, of voor de medische en paramedische beroepen de Fod Volksgezondheid, aan deze inschrijving een bevestiging van erkenning invoeren.

Het paritair comité (pc336) voor vrije beroepen? Wat is dat nu precies?

In juni 2009 ging het Paritair Comité voor de Vrije Beroepen (PC 336) officieel van kracht. Dit Paritair Comité regelt de loons-en arbeidsvoorwaarden van zowat 20.000 werknemers van vrije beroepen. Het gaat over onder meer werknemers bij gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, landmeters-experten, dierenartsen, advocaten en architecten.

Samenwerken in associatie of niet?

Steeds meer vrije beroepers wagen vandaag de sprong naar een associatie of een samenwerkingsverband. Maar die weg slaat u best niet zomaar in en zeker liefst niet alleen.

In de eerste plaats gaat u na of samenwerken in een associatie wel past bij uw persoonlijkheid. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur zal u kiezen voor een bepaalde vorm voor samenwerking. Indien u ervan overtuigd bent dat u samen wil ondernemen met collega’s kan u de stap zetten om te gaan associëren.

AFS-Care  kan u leren hoe aan belangrijke aandachtspunten bij het samenwerken, kan worden vormgegeven. Wij vertrekken daarbij van concrete ervaringen en succesverhalen die onze klanten in hun praktijk meemaken.

Wenst u meer informatie betreffende de opstart van een vrij beroep?